Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές το Μεγάλο Σάββατο 1η Μαΐου παρά το γεγονός ότι την ημερομηνία αυτή εορτάζεται η εργατική Πρωτομαγιά αφού βάσει νόμου μετατίθεται στην επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα.

Όπως ορίζει το άρθρο 14 του Ν. 4468/2017, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας, η Πρωτομαγιά πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη εργάσιμη ημέρα στην περίπτωση που συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.

Έτσι, για τη χρονιά που διανύουμε ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς μετατίθεται για την πρώτη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 4 Μαΐου 2021, ημερομηνία κατά την οποία οι λαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές.