Ολοκληρώθηκε ανήμερα του Πάσχα 2 Μαΐου η μεταβατική περίοδος για τα selftest των επαγγελματιών πωλητών και των εργαζομένων τους στις λαϊκές αγορές όπως αντίστοιχα συνέβη σε πολλούς ακόμα εργασιακούς τομείς.

Η υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τους επαγγελματίες πωλητές και τους εργαζόμενους τους έως 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στις λαϊκές αγορές και η δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  πριν την προσέλευσή τους σε αυτές ξεκίνησε από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021.

Η δήλωση του αποτελέσματος στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr είναι υποχρεωτική προκειμένου ο επαγγελματίας πωλητής-εργοδότης ή ο εργαζόμενος του να πάει στη λαϊκή αγορά.

Αν το αποτέλεσμα του selftest είναι θετικό, μετά τη δήλωση του αποτελέσματος, εκδίδεται από την πλατφόρμα selftesting.gov.gr σχετική δήλωση, την οποία ο εργαζόμενος εκτυπώνει ή φέρει σε ηλεκτρονική μορφή.  

Ο εν λόγω εργαζόμενος θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, είτε σε δωρεάν δημόσια δομή (μεταξύ αυτών που είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr), είτε σε ιδιωτική δομή της επιλογής του (με επιβάρυνση δική του ή του εργοδότη του).

Μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου ο εργαζόμενος μένει στο σπίτι σε καραντίνα.

Αν και το αποτέλεσμα του δεύτερου ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται βεβαίωση που αποτελεί δικαιολογητικό για να μπει ο εργαζόμενος σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου δηλώνεται υποχρεωτικά στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid-19 tests της «Εργάνης» με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος Covid-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα selftest».

Σε αυτή την περίπτωση κι εφόσον ο εργαζόμενος δεν απαιτείται να νοσηλευτεί άμεσα στο νοσοκομείο, πρέπει να απευθυνθεί είτε σε ιδιώτη γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ, είτε στον οικογενειακό γιατρό που έχει δηλώσει στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για να λάβει αιτιολογημένη γνωμάτευση της ασθένειάς του και βεβαίωση αναρρωτικής άδειας 14 ημερών. Ο μισθωτός δικαιούται να λάβει επίδομα ασθενείας.

 

Φαρμακείο – διαδικασία

Οι επαγγελματίες πωλητές και οι εργαζόμενοι τους προμηθεύονται τα τεστ δωρεάν από το φαρμακείο, όπου θα χρειαστούν το ΑΜΚΑ τους και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ θα ενημερώνονται και οι φαρμακοποιοί για το ποιοι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι των selftest. Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει αντί για selftest να κάνει rapid ή μοριακό τεστ (με δαπάνη δική του ή του εργοδότη του) έχει αυτή τη δυνατότητα.

 

Τα βήματα για να δηλώσουν οι εργαζόμενοι το αποτέλεσμα είναι τα εξής:

1. Μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.

2. Επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος selftest για εργαζόμενο».

3. Μεταφέρονται αυτόματα στη διεύθυνση supportemployees.services.gov.gr.

4. Ταυτοποιούνται με τη χρήση των κωδικών του taxis net.

5. Εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Covid-19 tests στο ΠΣ «Εργάνη».

6. Υποβάλλουν το αποτέλεσμα του τεστ συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος Covid-19 TEST (Self/Rapid/PCR)».

«Κλειδί» στη διαδικασία είναι πως ο επαγγελματίας πωλητής θα έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο της ηλεκτρονικής δήλωσης του εργαζόμενου του, ώστε να ελέγχει αν ο εργαζόμενος έχει τηρήσει την υποχρέωσή του για διενέργεια selftest και δήλωση του αποτελέσματος. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι όταν θα δηλώνουν στην πλατφόρμα το αποτέλεσμα του τεστ θα καλούνται να δηλώνουν και τη συγκατάθεσή τους για πρόσβαση του εργοδότη τους στο περιεχόμενο της δήλωσης.

 

Ο επαγγελματίας πωλητής δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία αν αυτός:

  •   Δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα του selftest ή έχει δηλώσει θετικό selftest.

 Στις περιπτώσεις αυτές ο επαγγελματίας πωλητής υποχρεούται να μην αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Αυτό σημαίνει πως μέχρι ο εργαζόμενος να κάνει το τεστ και να δηλώσει το αποτέλεσμά του, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μην τον πληρώνει.

 

Βαριά πρόστιμα

       ·        Αν ο εργοδότης-επαγγελματίας πωλητής δεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κ.λπ.) για τα υποχρεωτικά selftest, του επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

 ·         Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου του ΣΕΠΕ βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα selftest, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

 ·         Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο με θετικό selftest (είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο) του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.