Οι επαγγελματίες πωλητές του σωματείου της Δ΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών, για μία ακόμα φορά συγκέντρωσαν και παρέδωσαν δεκάδες σακούλες με τρόφιμα στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στην Ηλιούπολη.

Σκοπός της αέναης αυτής προσπάθειας είναι οι ποσότητες των τροφίμων που προσφέρονται κάθε εβδομάδα, από τους επαγγελματίες πωλητές της γειτονικής λαϊκής αγοράς, είναι η κάλυψη των αναγκών σίτισης των αστέγων της περιοχής.