Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους πωλητές ότι θα πρέπει το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2021, μέσω των τμημάτων τεχνικής υποστήριξης των εταιρειών από όπου έχουν προμηθευτεί τις ταμειακές τους μηχανές, να προχωρήσουν σε αναβάθμιση του λογισμικού τους, έτσι ώστε να είναι απόλυτα συμβατές με το νέο σύστημα ψηφιακής διαβίβασης των εσόδων τους “myDATA”.

Όπως είναι ήδη γνωστό από την 1ή Ιουλίου 2021 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η έναρξη της ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα βιβλίων “myDATA” για όλες τις επιχειρήσεις και αφορά στο σύνολο των παραστατικών που εκδίδουν μέσω των ταμειακών μηχανών τους από την ημερομηνία αυτή κι έπειτα.

Επισημαίνεται ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα κάθε ποτέ θα πρέπει να διαβιβάζονται τα έσοδα ηλεκτρονικά, ενώ για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίες θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι πωλητές να επικοινωνήσουν με τους τεχνικούς υποστήριξης των εταιριών μέσω των οποίων έχουν αγοράσει την ταμειακή τους  καθώς επίσης και με τους λογιστές τους.