Σε έγγραφο που εξέδωσε ο νέος φορέας διαχείρισης των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και φέρει την υπογραφή που διευθυντή Χάρη Πασβαντίδη επισημαίνονται τα κάτωθι:

Σύμφωνα με τον ν. 4849/2021και άρχισε να εφαρμόζεται από την 1/2/2022,  ο πωλητής που διαγραφόταν λόγω μη καταβολής του ανταποδοτικού τέλους είχε δικαίωμα εντός δύο μηνών από την διαπιστωτική πράξη της διαγραφής του να αποπληρώσει το χρέος του.

Με την παρέλευση του διμήνου οι θέσεις του στις αγορές καταργούνται αυτοδικαίως.

Με την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής εκατοντάδες πωλητές έχουν χάσει ήδη το δικαίωμα εργασίας.

Με νομοθετική ρύθμιση δίδεται μία τελευταία ευκαιρία στους πωλητές για να επανακτήσουν τις θέσεις και την άδεια τους. Η προθεσμία λήγει στις 31 Μαΐου 2023. Όσες και όσοι δεν εξοφλήσουν μέχρι τότε το σύνολο των οφειλών τους δεν θα εργάζονται στις αγορές και οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και εντατικοί.

Καλούμε τους πωλητές να κατανοήσουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία διάσωσης της εργασίας τους και να κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης.

 Στον νόμο 5039/3023, στο άρθρο 14 παρ.2γ. αναφέρεται ότι οι άδειες πωλητή επαγγελματία και παραγωγού που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως τις 30 Απριλίου 2023 με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τον ν. 4849/2021.

Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη οι παλαιότερες άδειες που δεν  θα ανανεωθούν καταργούνται οριστικά.

Δεν εμπίπτουν στην ρύθμιση και δεν μπορούν να ανανεωθούν οι άδειες που έχουν οριστικά ανακληθεί με απόφαση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών σε εφαρμογή του ν. 4497/2017  και εκείνες των οποίων οι κάτοχοι είχαν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.

Επειδή η προθεσμία είναι η τρίτη που δίδεται και πιθανότατα η τελευταία, παρακαλούμε όλους τους πωλητές να ενεργήσουν τάχιστα τα δέοντα, προκειμένου να μην χάσουν οριστικά και αμετάκλητα την άδεια τους.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο.