Σύμφωνα με σχετική αναφορά υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, που κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής
διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων ότι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 257543/2003 για όλους τους επαγγελματίες πωλητές με πωλούμενα είδη της Κατηγορίας Α’.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να προβούν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ), για την τήρηση των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα νωπών οπωροκηπευτικών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής: