ΠΑΝATTIKH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Δωδεκανήσου 56 – Περιστέρι – Τ. Κ. 12136

Τηλ. 210.5762256 – Φαξ: 210.5762451email : pospla@gmail.com

 

 

 

 

Αθήνα 22 – 10 – 2021                                                              Αριθ. Πρωτ. : 6082                                     

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με ψυχραιμία και αδιάσειστα επιχειρήματα ενημερώνεται το σύνολο του κλάδου για το τι πραγματικά περιέχει το νέο νομοσχέδιο, καταρρίπτοντας όλες τις ανακρίβειες που δημιούργησαν ανησυχία και αναταραχή στους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών.

 

 

1.   ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ: Επιτρέπεται πλέον η συνεχής μεταβίβαση των αδειών σε συγγενείς Α΄ & Β΄ βαθμού.

2.   ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ: Οριστική άρση του περιορισμού που απαγόρευε σε κάθε συναδέλφο  να έχει εισόδημα από άλλες πηγές.

3.   ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ: Οι άδειες θα ανανεώνονται κάθε πενταετία (5 έτη).

4.   ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: Θεσμοθετείται το δικαίωμα στην εργασία για κάθε συνάδελφο που συνταξιοδοτείται.

5.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: Προβλέπεται μία φορά το χρόνο η καλυτέρευση – βελτίωση των θέσεων για όποιον το επιθυμεί.

6.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: Με μοριοδότηση θα καλύπτονται πλέον για όλους, επαγγελματίες και παραγωγούς, οι νέες άδειες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους.

7.   ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Οι υπάρχουσες λαϊκές αγορές θα αναβαθμιστούν σε όλα τα επίπεδα με χρηματοδότηση της Πολιτείας.

8.   ΑΓΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ:  Μπαίνει οριστικό τέλος στις αγορές χωρίς μεσάζοντες.

9.   ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Θεσμοθετείται το δικαίωμα των συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στα εμπορικά τμήματα να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις θρησκευτικές εμποροπανήγυρις.

10.  ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ: Επιτρέπεται εκ νέου η υποβοήθηση από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα. 

 

 ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημ. Μουλιάτος                                             Κων. Σφύρλας