ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1261

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ


ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                    ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:           ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:                         ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ:                             ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

                                         ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                         ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                         ΣΦΥΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                                         ΛΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                         ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                         ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                         ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                         ΚΟΥΡΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                         ΚΑΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

                                         ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                                         ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ