Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 5047/14.11.2020) σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επλήγησαν οικονομικά λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Για πρώτη φορά υπάγονται στο καθεστώς επιστρεπτέας προκαταβολής όλοι οι ΚΑΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων.

Οι συνάδελφοι επαγγελματίες πωλητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής, μόλις ξεκινήσει η διαδικασία, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport), έως την 30η Νοεμβρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους λογιστές σας.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.