Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 09:51

Ο πρόεδρος της Δ' Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Χρήστος Μουλάς στο OPEN TV

283
Ο πρόεδρος της Δ' Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Χρήστος Μουλάς στο OPEN TV

Ο πρόεδρος της Δ' Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Χρήστος Μουλάς μιλάει στο OPEN TV για την εφαρμογή όλων των μέτρων που έχει θεσπίσει από σήμερα η ελληνική πολιτεία.

Video