Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 10:35

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ 4582 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

1095
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ 4582 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που καταργείται η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών