Ανάχωμα στην ακρίβεια αποτελούν οι λαϊκές αγορές με τιμές χαμηλότερες τουλάχιστον από 30% έως και 80% από οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης αντίστοιχων προϊόντων! Αυτό προκύπτει τόσο από τα στοιχεία της και ελέγχους της Πολιτείας όσο και από έρευνες και δημόσιες τοποθετήσεις καταναλωτικών οργανώσεων! Το βίντεο που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικό.