Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019 22:29

Οικογενειακό βιβλιάριο Ασφάλισης για τα προστατευόμενα μέλη - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

615
Οικογενειακό βιβλιάριο Ασφάλισης για τα προστατευόμενα μέλη - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οικογενειακό  βιβλιάριο

Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απογραφή προστατευόμενων μελών.

1) Αίτηση

2) ΑΜΚΑ για όλα τα προστατευόμενα μέλη

3) Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία για κάθε μέλος

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Ληξιαρχική πράξη γάμου ή Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και βάπτισης των παιδιών (πρόσφατα)

5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για όσους έχουν.

6) Βεβαίωση διαγραφής από τον κλάδο ασθενείας προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (αφορά τα προστατευόμενα μέλη) μόνο όταν διαπιστώνεται από το ΑΤΛΑΣ ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα από άλλο φορέα.

7) Υπεύθυνη Δήλωση (Δεν έχω περίθαλψη ούτε εγώ ούτε η οικογένεια μου σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο) και ανάλογα για κάθε περίπτωση στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση προστίθεται:

α) (Η/Ο σύζυγος μου είναι άνεργη-ος και ανασφάλιστη-ος και συντηρείται από μένα) και

β) για παιδιά έως 24 ετών (το παιδί μου είναι άγαμο, άνεργο και ανασφάλιστο και συντηρείται από μένα)

8) Για παιδιά άνω των 24 ετών και έως τα 26 έτη και βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο

9) Σε περίπτωση που προσέλθει τρίτος για την έκδοση του βιβλιαρίου εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια αρχή

10) Για την ασφάλιση συζύγου φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας προηγούμενου έτους.