Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 13:17

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

286
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΛΠ.

     Και το νέο νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα της γενικότερης λογικής και φιλοσοφίας της σημερινής κυβέρνησης. Διαφαίνεται για άλλη μια φορά πως στόχος είναι η σταδιακή συρρίκνωση της λαϊκής αγοράς, και το πέρασμα σ' ένα σύντομο βάθος χρόνου, όλου του όγκου της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων στις μεγάλες αλυσίδες διακίνησης τροφίμων.

     Έτσι, για άλλη μια φορά δεν αντιμετωπίζονται μεγάλα προβλήματα που είναι μόνιμοι διεκδικητικοί στόχοι του κλάδου, όπως :

 

 • Ο διαχωρισμός των πωλητών που προβλέπεται στον 4264/2014.
 • Η κατάθεση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικά για την ανανέωση των αδειών, με κίνδυνο χιλιάδες εργαζόμενοι στις λαϊκές αγορές, αργά ή γρήγορα, να βρεθούν εκτός επαγγέλματος.
 • Τα σοβαρά εμπόδια που μπαίνουν στον 4264 για τη μεταβίβαση της άδειας του επαγγελματία πωλητή σε συγγενείς α' βαθμού, ώστε να μην υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
 • Η αποχώρηση των συνταξιούχων πωλητών από το επάγγελμα.
 • Η αφαίρεση της άδειας ακόμα και για 4 μικροπαραβάσεις σε διάστημα 3 ετών κλπ.


Τέλος, διαφωνούμε με τη σύνθεση του ΚΣΟΛΑΕ και κύρια με την εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αυτή σε καμία περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτική. Ακόμα, σε ότι έχει να κάνει με το έργο και τις αρμοδιότητες του ΚΣΟΛΑΕ, προσδοκούμε να μετεξελιχθεί σ’ ένα πανελλαδικό όργανο όπου μέσα από αυτό να επιτευχθεί η πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος του χώρου μας, για ενιαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε πανελλαδικό επίπεδο.


Ακόμα, διαφωνούμε με τη σύνθεση των επιτροπών του άρθρου 85. Είναι αδιανόητο ο φορέας που καλείται να ασκήσει την όποια αρμοδιότητα, να μην έχει και την πλειοψηφία στην σύνθεση, των αντίστοιχων επιτροπών.

Συγκεκριμένα, προτείνουμε τις εξής τροποποιήσεις :

 

 • ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (β) του νέου νομοσχεδίου.

  Σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου της άδειας, σε ποσοστό 67%, να διαγραφεί η λέξη «…μόνιμης».

 • ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 του ν.4264

  Να διαγραφεί η φράση «…απαγόρευση καθαρισμού ψαριών».

 • ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 του ν. 4264

  Η φράση: «…ο υφιστάμενος αριθμός αδειών δεν δύναται να μειωθεί», αντικαθίσταται ως εξής: «…ο υφιστάμενος αριθμός αδειών δεν δύναται να μειωθεί, και στις οποίες εξασφαλίζεται αντίστοιχος αριθμός θέσεων».

 • ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 του ν.4264

  Διαγράφεται η φράση: «Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά από τους επαγγελματίες, και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους, προκρίνονται οι παραγωγοί.»
  Επίσης διαγράφεται η φράση : «και σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση».

 • ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 του ν.4264

  Να προστεθεί και κατηγορία Η΄ ως εξής, «…ποσοστό 10% σε υπαλλήλους πωλητών λαϊκών αγορών, με προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, η οποία θα βεβαιώνεται από τον ασφαλιστικό του φορέα.

 • ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (α) του ν.4264

  Διαγράφεται η φράση: « βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.»

 • ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7 – ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ (β) του ν.4264

  Διαγράφεται η φράση: « βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα»

 • ΆΡΘΡΟ 32 του ν.4264

  Να διαγραφεί η παράγραφος 6 του άρθρου 32 « σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο, περισσότερο από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός 3 ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.»
  Επίσης:
 1. Να δημιουργηθεί άρθρο, όπου θα επιτρέπει την ελεύθερη επιλογή του ασφαλιστικού φορέα, από τον επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών.

  Τέλος, πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της υποβοήθησης των επαγγελματιών πωλητών, καθώς επίσης και το θέμα, της απουσίας των συνδικαλιστών από τους πάγκους τους, για συνδικαλιστικούς λόγους.