Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015 21:00

Την ημέρα που θα ανοίξουν οι τράπεζες θα πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές και ανταποδοτικό τέλος

214
Την ημέρα που θα ανοίξουν οι τράπεζες θα πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές και ανταποδοτικό τέλος

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όλες οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015.

     Όσοι επαγγελματίες πωλητές δεν κατέβαλαν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος προς τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, μπορούν με το ειδοποιητήριο που έχουν στα χέρια τους να καλύψουν αυτές τους τις υποχρεώσεις, την πρώτη ημέρα που θα ανοίξουν οι τράπεζες, χωρίς να αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα.
     

Προσωρινή διαγραφή θα αντιμετωπίσει ο πωλητής, εάν καλύψει τις υποχρεώσεις του, την επομένη από το άνοιγμα των τραπεζών και ύστερα.