Γραφείο Τύπου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ η εξυπηρέτηση του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Π.Α. μέχρι την άρση των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του COVID-19.
1190

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Οι λαϊκές αγορές αναμφίβολα συνεχίζουν να είναι ο πλέον ασφαλής χώρος για αγορές τροφίμων!
732