Σε μία ακόμα συνάντηση με το Ε.Ε.Α. παρουσία του Χάρη Πασβαντίδη διευθυντή της διεύθυνσης λαϊκών αγορών, το Βασίλη Καπερνάρο νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΛΑ, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Δημήτρη Μουλιάτο και τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση τηρήθηκαν αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σε μία νέα εποχή μπαίνουν πλέον οι λαϊκές αγορές απαντώντας έτσι στις προκλήσεις που δημιουργούνται καθημερινά στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδιαίτερα στα νέα δεδομένα στο χώρο του υπαίθριου λιανεμπορίου.

Αναζητώντας λοιπόν νέους τρόπους στήριξης των συναδέλφων επαγγελματιών πωλητών και κατ’ επέκταση των ατομικών μας επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παρούσα οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας αλλά και οι συνέπειές της, με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και παράλληλη διεύρυνση του καταναλωτικού μας κοινού, η ΠΟΣΠΛΑ κι ο πρόεδρος της Δημήτρης Μουλιάτος, προχώρησαν σε κύκλο επαφών με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με επικεφαλής τον πρόεδρο του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Όπως προέκυψε από την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και σε συνέχεια της ανάπτυξης των θέσεων του Ε.Ε.Α., ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, επισήμανε την ανάγκη οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών πωλητών και μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων με αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κάτι που τόσο στην παρούσα κατάσταση όσο και στο εγγύς μέλλον, μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική ανάσα στον αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών αυτή τη δύσκολη περίοδο, αλλά και στην καθολική αναμόρφωση των λαϊκών αγορών σε πρότυπες αγορές με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων προδιαγραφών.

Στόχος της ΠΟΣΠΛΑ είναι η  δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη στήριξη του σύγχρονου επιχειρείν και στις λαϊκές αγορές, με ταυτόχρονη μεταπήδηση στο ψηφιακό μετασχηματισμό των ατομικών μας επιχειρήσεων, δίνοντάς μας τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops). Έτσι μέσω της ένταξης μας στη νέα ψηφιακή εποχή, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα μας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσουμε μεγαλύτερη μερίδα του καταναλωτικού κοινού που ενδεχομένως για λόγους όπως η εργασία σε παράλληλα με τα δικά μας ωράρια δεν θα επέλεγε απριόρι τις λαϊκές αγορές για τις εβδομαδιαίες προμήθειες του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ Επιμελητηρίου και ΠΟΣΠΛΑ, θα συμβάλλει στον κοινό τους στόχο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο σε μία χρονικά  δύσκολη περίοδο που η πανδημία απειλεί εκτός από τη δημόσια υγεία και την ελληνική οικονομία σε κάθε της έκφανση.

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Μέλη του Επιμελητηρίου είναι το σύνολο των επαγγελματιών της περιφέρειας των Αθηνών οι οποίοι ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίες.

Το Επιμελητήριο αποτελεί γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας που βασικό του σκοπό έχει την ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη της τάξης των επαγγελματιών μελών του μέσα στα πλαίσια της γενικότερης ανάπτυξης του εμπορίου και των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μέσω των συναλλαγών του με τον πολυπληθή αριθμό μελών έχει αποκτήσει μια σφαιρική και ειδικότερη γνώση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το Επιμελητήριο έχει αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει καθημερινά τις πολυάριθμες και ποικίλου χαρακτήρα ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αθήνας, με αποτέλεσμα να γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και να προσαρμόζει τις υπηρεσίες του στην εκπλήρωση αυτών.

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ:

 • Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα που απασχολεί τους επαγγελματίες, είτε στο σύνολό τους, είτε μεμονωμένα κατά κλάδο.
 • Ενημερώνει για θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες όπως επαγγελματική στέγη, δημοτικοί φόροι, άδειες λειτουργίας κ.λ.π.
 • Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των συμφερόντων των επαγγελματιών της περιφέρειας του.
 • Χορηγεί στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και βεβαιώνει την γνησιότητα της υπογραφής αυτών.
 • Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες. Ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων που έχουν ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου των Πρωτοδικών, εκ των οποίων ορίζονται από την Διοικητική Επιτροπή για την διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, σε αιτούντες μέλη του Επιμελητηρίου και ο οποίος ισχύει για διετία, απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ενισχύει οικονομικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τα μέλη τους υπάγονται στην δύναμή του.
 • Παρέχει βοήθεια μέσω της Επιμελητηριακής διαιτησίας για την ταχεία επίλυση εμπορικών διαφορών.
 • Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέρωση των μελών του.
 • Παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού και του εσωτερικού.
 • Εκδίδει διμηνιαίο δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει επίκαιρα επαγγελματικά νέα, σημειώματα και άρθρα που αναφέρονται στον εμπορικό-οικονομικό τομέα, νέα από το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα αγορανομικά, χρηματοδότησης, φορολογικά, ενημέρωσης για διεθνείς εκθέσεις κ.λ.π.
 • Οργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας με ξένες αγορές.
 • Εκπονεί κλαδικές μελέτες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
 • Αναθέτει γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένους νομικούς, για θέματα που απασχολούν τους κλάδους που υπάγονται στην δύναμή του, με στόχο τη τεκμηριωμένη προώθηση αιτημάτων τους προς την πολιτεία.
 • Ενημερώνει Σχετικά με προκηρύξεις Κοινοτικών προγραμμάτων που αφορούν επαγγελματίες-μέλη του(ΕΣΠΑ).
 • Διαθέτει κόμβο (Web site) παρέχοντας στα μέλη του μια σειρά από υπηρεσίες όπως: πρόσβαση στο Internet, χρήση email, δημιουργία και αναβάθμιση επαγγελματικών ιστοσελίδων κ.τ.λ.