Από την 31η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ η διάταξη για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη διαβίβασης των λιανικών πωλήσεων στην εφαρμογή e-send της ΑΑΔΕ.

Τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται στην πλατφόρμα MyData, για κάθε στοιχείο λιανικής πώλησης, που εκδίδεται είναι τα εξής:

Α.Φ.Μ. του εκδότη

Είδος Παραστατικού λιανικής πώλησης

Αύξων αριθμός του στοιχείου λιανικής πώλησης

Ημερομηνία και ώρα έκδοσης

Συντελεστής ΦΠΑ

Συνολική αξία παραστατικού.

Τα χρονικά όρια διαβίβασης των δεδομένων των αποδείξεων για συναλλαγές λιανικής σύμφωνα με τον νέο νόμο είναι τα εξής:

Για συναδέλφους που έχουν υποχρέωση απευθείας διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών (Φ.Η.Μ.) με την Α.Α.Δ.Ε., τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα από τον Φ.Η.Μ.(Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς) σε 1 λεπτό έως 24 ώρες, με βάση την παραμετροποίηση που ορίζει στα συστήματα της η Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των οντοτήτων.

Οι συνάδελφοι που δεν έχουν υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ERP) τα οποία είναι συμβατά με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης αυτών.

Δηλαδή, οι ταμειακές θα είναι online με το Taxisnet και τα δεδομένα θα διαβιβάζονται, σε χρόνους που δεν γνωρίζει ο πωλητής.

Ποια πρόστιμα επιβάλλονται

Από την 31η Οκτωβρίου 2022 επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.).

Ειδικότερα σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, ήτοι συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στον υπόχρεο το οριζόμενο πρόστιμο κατά περίπτωση.

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους λογιστές σας.

Για να δείτε αναλυτικά το σχετικό άρθρο όπως ψηφίστηκε πιέστε ΕΔΩ