Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε το συνολικό πλέγμα των νέων μέτρων προστασίας της δημόσιας Υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού, που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου στις 06.00 το πρωί, και τα οποία αφορούν ως επί το πλείστον τους ανεμβολίαστους εν γένει, η καθημερινότητα των οποίων αλλάζει πλέον δραστικά.

Ειδικότερα όμως σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ σε ό,τι αφορά στους ανεμβολίαστους συναδέλφους και των υπαλλήλων τους στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει:

·         Να διενεργούν διαγνωστικό έλεγχο μία φορά την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχεία ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test).

Τα τεστ θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με δαπάνη του ενδιαφερόμενου. Το τεστ αποδεικνύεται με ψηφιακή βεβαίωση αρνητικού τεστ από το gov.gr που επικαιροποιείται κάθε εβδομάδα και ελέγχεται υποχρεωτικά με την εφαρμογή covid Free Αpp.

Τη ίδια στιγμή στο ΦΕΚ επικαιροποιούνται τα μέτρα και οι κανόνες σύμφωνα με τους οποίου θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές. Ειδικότερα εφεξής ισχύουν τα κάτωθι:

·         Υποχρεωτική επέκταση χώρου αγορών ή λειτουργία παράλληλων αγορών σε περίπτωση μη επάρκειας του χώρου ως προς την τήρηση των μέτρων απόστασης μεταξύ των πάγκων.

·         Απόσταση ενός (1) μέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.

·         Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

·         Υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους πωλητές, τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές και τους επισκέπτες.

·         Τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά πάγκο πώλησης.

 Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα μέτρα δημόσιας υγείας, εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις της νομοθεσίας. Ειδικότερα όμως σε περιστατικά μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις του PCR και του rapid επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

 Τα ανώτατα όρια των τιμών για το μοριακό και το rapid τεστ

Τα ανώτατα όρια των τιμών για το μοριακό και το rapid τεστ διαμορφώνονται ως εξής, βάσει προγενέστερου ΦΕΚ.

Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου PCR:

 · ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, το ποσό των 40 ευρώ.

 ·       ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές κλινικές, το ποσό των 20 ευρώ.

 Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test) ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των 10 ευρώ.

Οι ανώτατες τιμές δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων και ιδιωτικών κλινικών, οπότε η τιμή τους διαμορφώνεται ελεύθερα.

Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

Διαβάστε το ΦΕΚ με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας (αναφορά στις λαϊκές αγορές σελίδα 46)