Μετά την σύσταση του νέου φορέα διαχείρισης των Λαϊκών Αγορών στην Αττική, δημοσιεύτηκε σήμερα σε ΦΕΚ με το νέο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού!

Έτσι η σημερινή ημέρα αποτελεί μία ακόμα στιγμή δικαίωσης όλων των προσπάθειών, τόσο του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτου όσο φυσικά και όλων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας σε ένα διαρκή αγώνα για σταθερή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Η συγκρότηση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής του άρθρου 41 του ν. 5003/2022 (Α’ 230), έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Mελάς Σταύρος του Γρηγορίου – Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Λαϊκών Αγορών.

Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Νικόλαος του Κωνσταντίνου – Περιφερειακός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αγγελάκη Δήμητρα του Ιωάννη – Περιφερειακή Σύμβουλο.

Τακτικά Μέλη:

 1. Βλάχου Γεωργία του Αργυρίου Περιφερειακή Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Αλυμάρα Σοφία του Κωνσταντίνου – Περιφερειακή Σύμβουλο.
 1. Δαλιάνη Φωτεινή του Κωνσταντίνου Περιφερειακή Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευσταθόπουλο Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου – Περιφερειακό Σύμβουλο.
 2. Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου Ευγενία του Θωμά – Περιφερειακή Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος την Βιδάλη Μαίρη του Καρόλου, Περιφερειακή Σύμβουλο.
 3. Κουρή Μαρία του Γεωργίου Περιφερειακή Σύμβουλος με αναπληρωματικό μέλος τον Αγγελόπουλο Γεώργιο του Παναγιώτη – Περιφερειακό Σύμβουλο.
 1. Φούρλαρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου, αναπληρωματικό μέλος την Ζέρβα Μαρία του Αντωνίου.
 2. Βρύνα Φωτεινή του Κωνσταντίνου με αναπληρωματικό μέλος την Αγγελοπούλου Μαρία του Παναγιώτη, Περιφερειακή Σύμβουλο.
 3. Μόσχος Παντελής του Νικολάου, παραγωγός, εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Καστάνη Δημήτριο του Μιχαήλ, παραγωγό, εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.
 4. Δανιήλογλου Χρήστος του Ευσταθίου, παραγωγός, εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Γαβρήλο Θεόδωρο του Παναγιώτη παραγωγό, εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών.
 1. Μουλιάτος Δημήτριος του Νικολάου επαγγελματίας, εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Λέο Χρήστο του Γεωργίου επαγγελματία, εκπρόσωπο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
 2. Καζέπης Γεώργιος του Αναστασίου επαγγελματίας, εκπρόσωπος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών με αναπληρωματικό μέλος τον Εγγλέζο Μαρίνο του Σταματίου επαγγελματία, εκπρόσωπο της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
 3. Στουραΐτης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, παραγωγός, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωματικό μέλος τον Πόντο Κωνσταντίνο του Δημητρίου επαγγελματία, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.
 1. Ζαγάρης Χρήστος του Γεωργίου, παραγωγό, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής με αναπληρωματικό μέλος τον Ρόδη Δημήτριο του Ευαγγέλου, επαγγελματία .

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Μυστριώτη Μαρία του Δημητρίου, υπάλληλος του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρωματικό μέλος την Γιαννουλάκη Παρασκευή του Κωνσταντίνου, υπάλληλο του Φορέα Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής.

Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής ορίζεται σε τρία έτη.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό ΦΕΚ