ΠΑΝATTIKH ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Δωδεκανήσου 56 – Περιστέρι – Τ. Κ. 12136

Τηλ. 210.5762256 – Φαξ: 210.5762451email : pospla@gmail.com

 

Αθήνα 06 – 07 – 2020                                                    Αριθ. Πρωτ. 5932                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/07/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΟΥΝ ONLINE ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με νεότερη απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η απόσυρση  των παλαιών ταμειακών μηχανών, που δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ πήρε παράταση μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ (ταμειακές μηχανές) υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020, την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο λογιστή σας.

 

                                         ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΠΛΑ

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΔΗΜ. ΜΟΥΛΙΑΤΟΣ                                                     ΚΩΝ. ΣΦΥΡΛΑΣ